Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ, ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΠΙΛΟΓΙΚΟΥ ΜΥΝΗΜΑΤΟΣ

Παρασκευή, 18 Ιουνίου 2021
image_print