Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

Ψήφιση διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2017

Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2017
image_print