«Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων συνολικού ποσού 92.074,86€ -Κ.Α. 30.7326.38 Λειτουργική ενοποίηση υφιστάμενων συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές)και δεδομένων του Δ. Δράμας για την εφαρμογή του προγράμματος ¨ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ¨ 14.070,13€ -Κ.Α. 10.7134.11 Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Τοπικής Κοινότητας Σιδηρονέρου 78.004,73€»