1

Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, του Πολιτιστικού Οργανισμού – Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας