Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Ψήφιση Προϋπολογισμού και έγκριση πίνακα Στοχοθεσίας οικ. έτους 2023 του Δήμου Δράμας.

Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου 2022
image_print