1

Ψήφιση Προϋπολογισμού και έγκριση πίνακα Στοχοθεσίας οικ. έτους 2023 του Δήμου Δράμας.