Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δράμας