1

Συγκρότηση διαπαραταξιακής Επιτροπής για την έκδοση σχεδίου Ψηφίσματος για τον πόλεμο στην Ουκρανία