Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων για κάλυψη θέσεων με Μετάταξη, στο πλαίσιο έναρξης Α΄ κύκλου Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, έτους 2021 του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας

Τετάρτη, 14 Απριλίου 2021
image_print