Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την ανάθεση των εργασιών της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης για το έτος 2016

Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2015
image_print