Οικονομική Επιτροπή

Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμών για τη σύναψη συμβάσεων γενικών υπηρεσιών της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών για το έτος 2018.

Τετάρτη, 12 Σεπτέμβριος 2018
image_print