Οικονομική Επιτροπή

Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης προσφορών για διαγωνισμούς ανάθεσης συμβάσεων γενικών υπηρεσιών της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης για το έτος 2019.

Παρασκευή, 8 Φεβρουαρίου 2019
image_print