Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης προσφορών για διαγωνισμούς ανάθεσης συμβάσεων γενικών υπηρεσιών της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης για το έτος 2019.