Οικονομική Επιτροπή

Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης προσφορών για διαγωνισμούς ανάθεσης συμβάσεων γενικών υπηρεσιών του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης για το έτος 2019.

Τετάρτη, 12 Ιούνιος 2019
image_print