Οικονομική Επιτροπή

Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης προσφορών για διαγωνισμούς ανάθεσης συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών της Δ/νσης Περ/ντος και Πρασίνου για το έτος 2021.

Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2020
image_print