Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Συγκρότηση επιτροπής για την παραλαβή του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής για το έτος 2019

Τετάρτη, 2 Ιανουαρίου 2019
image_print