Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΟΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΑΣΤΕΓΟΥΣ

Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2016
image_print