Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

Συγκρότηση επιτροπής κατάρτισης πινάκων κατάταξης για πρόσληψη δεκαπέντε (15) ατόμων στο Δήμο Δράμας

Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2020
image_print