1

Συγκρότηση επιτροπής κατάρτισης πινάκων κατάταξης για πρόσληψη ενός (1) ΠΕ Κοινωνικού Λειτουργού για τη στελέχωση της Δομής Κέντρο Κοινότητας και Παράρτημα Ρομά Δήμου Δράμας