Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

Συγκρότηση επιτροπής κατάρτισης πινάκων κατάταξης για πρόσληψη οκτώ (8) ατόμων στο Κέντρο Νεότητας του Δήμου Δράμας

Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2021
image_print