Συγκρότηση επιτροπής κατάρτισης πινάκων κατάταξης για πρόσληψη τριών (3) ατόμων για τη στελέχωση της Δομής Κέντρο Κοινότητας και Παράρτημα Ρομά Δήμου Δράμας