Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής αντικειμένου τμηματικού ή συνολικού συμβάσεων παροχής υπηρεσιών που αφορούν στη λειτουργία της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών για το έτος 2020.

Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2020
image_print