Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΚ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ»

Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2019
image_print