Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο « ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΚ ΧΩΡΙΣΤΗΣ»

Πέμπτη, 16 Μάιος 2019
image_print