Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «Έργα Κοινοτική οδοποιία Δ.Κ. Χωριστής»

Πέμπτη, 15 Νοέμβριος 2018
image_print