Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο « Κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων Ξηροποτάμου»

Τετάρτη, 2 Ιανουαρίου 2019
image_print