Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο « Οδοποιία περιοχής τέρμα Ευξείνου Πόντου»

Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου 2018
image_print