Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο « Οδοποιία ΤΚ Μυλοποτάμου»