1

Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΧΕΛΜΟΥ (ΟΤ 822)»