1

Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ»