Οικονομική Επιτροπή

Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ

Τετάρτη, 20 Απριλίου 2022
image_print