Οικονομική Επιτροπή

Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ – ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ – ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ»

Τρίτη, 12 Ιουλίου 2022
image_print