Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2019.

Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2019
image_print