ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2020