Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2021

Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2021
image_print