Οικονομική Επιτροπή

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών οικ. έτους 2020» (άρθρου 221 Ν.4412/2016)»

Τρίτη, 4 Φεβ 2020
image_print