1

Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής στο πλαίσιο των δράσεων Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD), για το έτος 2017