Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου « Αποκατάσταση φθορών δαπέδου Πλατείας Ελευθερίας»

Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2014
image_print