Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου « Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων»

Παρασκευή, 1 Μαρτίου 2019
image_print