Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:« ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΥΛΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Κ.ΑΓΡΟΥ»

Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2020
image_print