Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου « Κατασκευή χώρου πρασίνου εργατικών κατοικιών Μαυροβάτου ( Αγ. Σάββα)»

Δευτέρα, 29 Οκτώβριος 2018
image_print