Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:« ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΚ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ»