Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου « Συντήρηση κι επισκευή περιβάλλοντος χώρου γηπέδου Χωριστής»

Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2018
image_print