Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

Τρίτη, 8 Ιουνίου 2021
image_print