Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

Συγκρότηση και ορισμός μελών τριμελούς οργάνου για την αξιολόγηση των υποψηφίων προς μετάταξη στον Δήμο Δράμας στα πλαίσια των διαδικασιών κινητικότητας του Ν. 4440/2016

Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2020
image_print