Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Συγκρότηση και ορισμός προέδρου της ειδικής επιτροπής κυκλοφορίας & προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία

Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2020
image_print