Συγκρότηση και ορισμός προέδρου της ειδικής επιτροπής κυκλοφορίας & προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία