Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Συγκρότηση πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας τριμελoύς επιτροπής παραλαβής αντικειμένου σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών με τίτλο «Περιγραφή και σημασία των υδάτινων πόρων στη διασυνοριακή περιοχή (D3.1.2), Αξιολόγηση της προσβασιμότητας και της διασύνδεσης των πιθανών Γεωτόπων στην Ελληνική περιοχή (D3.1.3) και Χαρτογράφηση και περιγραφή των Γεωτόπων – Ελληνική περιοχή (D3.1.4), στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων του έργου με τίτλο: ”Creation of a cross-border Water Assets Geopark in Nestos area” και ακρωνύμιο ”CB Water Geopark”»

Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου 2018
image_print