Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Συγκρότηση πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας τριμελoύς επιτροπής παραλαβής αντικειμένου τμηματικού ή συνολικού, σύμβασης προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση μετρητικού εξοπλισμού για την υλοποίηση ενταγμένης δράσης του έργου με τίτλο »Joint actions for the development and implementation of new technologies for the optimal management of water resources in the urban environment» και ακρωνύμιο »LYSIS»»

Τρίτη, 12 Ιούνιος 2018
image_print