Συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων